Sosiaali- ja terveydenhuollon sovellus tuottajariippumattomasti

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sovellus on ns. kuorisovellus, jonka kautta asukas saa käyttöönsä itseään koskevat tiedot ja digipalvelut. Kuorisovellus on digitalisaation tehokkaan hyödyntämisen, monituottajamallin sekä kustannustehokkuuden mahdollistaja. Wellmo on kuorisovellusalusta, joka täyttää sosiaali- ja terveydenhuollon vaatimukset ja on valmis käyttöön otettavaksi heti.

Wellmon sosiaali- ja terveydenhuollon sovellus

Digitaalisilla palveluilla on tärkeä rooli hyvinvointialueen palveluiden vaikean yhtälön – alati kasvavat tarpeet vs. rajalliset resurssit – ratkaisemisessa. Digitaalisista palveluista, kuten hoidontarpeen arviosta ja etäpalveluista, saadaan hyöty vain, mikäli ne otetaan käyttöön laajasti ja käyttö on asukkaille helppoa ja sujuvaa. Jatkuvuus on tärkeää, sekavuus ja jatkuva muutos myrkkyä.

Alusta

Markkinoiden ainoa kuorisovellusalusta

Wellmon kuorisovellusalusta on alun perin kehitetty johtavien kansainvälisten terveysvakuuttajien tarpeisiin ja sisältää kuorisovelluksen tarvitseman tekniikan heti käyttöönotettavina ominaisuuksina. Wellmon asiakkaisiin kuuluvat mm. Ruotsin suurin vakuutusyhtiö Länsförsäkringar ja maailman toiseksi suurin vakuutusyhtiö AXA. Wellmo täyttää Suomen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon vaatimukset ja on nyt saatavilla hyvinvointialueille Suomessa. Wellmo on suomalaisomisteinen kasvuyritys.

Länsförsäkringar

Digitaalisten terveyspalveluiden uudistus

Yli 3,9 miljoonalla asiakkaallaan Ruotsin suurin vakuutusyhtiö Länsförsäkringar valitsi Wellmon alustakumppanikseen uudistaakseen digitaalisen terveyspalvelunsa, Hälsoportalenin. Wellmon alustan avulla Hälsoportalen muuntautui mobiiliksi, joustavaksi ja personoiduksi terveysportaaliksi, sekä kokonaisvaltaisen terveysvakuutustarjoaman keskittymäksi. Palvelu koostuu Hälsa och Vård -mobiilisovelluksesta ja Hälsoportalen-verkkosivuista.

Päätavoitteena oli parantaa käyttökokemusta ja muuntaa kasvava osa puhelinpohjaisesta vuorovaikutuksesta digitaaliseksi ja automatisoiduksi vuorovaikutukseksi. Palvelu tarjoaa asiakkailleen paremman asiakaskokemuksen ja houkuttelee uusia asiakkaita aktiivisesti käyttämään digitaalisia terveyspalveluita. 

”Tarvitsimme joustavan alustaratkaisun integroidaksemme eri toimittajakumppaneiden palvelut yhtenäiseksi Länsförsäkringar-brändikokemukseksi. Palvelu kokonaisuudessaan sisältää hoidon kiireellisyyden arvioinnin, chatin ja videon, ajanvarauksen, sähköisen terveystarkastuksen sekä erilaisia ​​terveysohjelmia. Wellmo täytti odotuksemme integroivana alustana. Omistamme käyttöliittymän, voimme yhdistää palveluumme minkä tahansa palveluntarjoajan ja olemme heistä riippumattomimpia,” Henkilöriskien liiketoiminnan kehitysjohtaja Anna Holmberg sanoo.

Wellmo Referenssi Länsförsäkringar Hälsa och vård palvelu

Käyttöönotto

Helppo ottaa käyttöön alueella

Wellmo mahdollistaa kuorisovelluksen käyttöönoton ja hyödyt hyvinvointialueella muutamissa kuukausissa. Kuorisovellus kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman pian, koska sen avulla voi heti tehostaa olemassa olevan tiedon ja nykyisten digipalveluiden jakelua ja kohdentamista. Ammattilaisten työaikaa säästyy rutiiniluontoisiin kysymyksiin vastaamisesta ja läsnäpalveluista asioissa, joissa etäpalveluita on käytettävissä. Käyttöönotto aloitetaan tuottavimmiksi arvioiduista käyttäjäryhmistä ja/tai palveluista, kuten esimerkiksi hoidontarpeen arvioinnista ja etäasioinnista, ja laajennetaan vähitellen.

Kuorisovelluksen avulla hyvinvointialue asemoi itsensä palveluntuottajiin nähden siihen roolin, joka sille palveluiden järjestäjänä kuuluu. Uusien palveluiden kokeileminen, käyttöönotto ja vaikutusten mittaaminen sekä vertailu ja vaihtaminen helpottuvat ratkaisevasti. Neuvotteluasemat paranevat. Uuden palvelun integrointi alustaan vie 3–15 päivää.

Ominaisuudet

Ylivoimaiset alustaominaisuudet

Toisin kuin muut markkinoilla olevat ”alustat”, Wellmo on alun perinkin suunniteltu kuorisovellusalustaksi. Wellmoon on jo valmiiksi liitetty suuri määrä palveluita kuten hoidontarpeen arvioita, hoidon etäpalveluita, ajanvarauksia, sähköisiä terveystarkastuksia sekä pitkäaikaissairauksien hoito- ja muita terveysohjelmia.

Wellmoon on liitettävissä ja upotettavissa kansallisten toimijoiden kuten OmaOlon ja Terveyskylän palvelut sekä yksityisten terveyspalveluntuottajien digipalvelut.

 • White label – täysin brändättävissä alueelle

 • Mobiili- ja web-käyttöliittymä

 • Valmiit liitännät dataa tuottaviin mittalaitteisiin, satoja tuettuja laitteita ml. verensokeri ja verenpaine

 • Liitettävyys ja laajennettavuus – perusteellisesti dokumentoidut avoimet rajapinnat palveluiden liittämiseen, tietojen välittämiseen, potilastj-integraatioihin ja räätälöinteihin

 • Kustannustehokkuus – Käyttäjien segmentointi, palveluiden kohdentaminen ja palvelupolut ketterästi alueen, tai palvelumuotoilu- / IT-kumppanin, konfiguroitavissa

 • Käyttö- ja vaikuttavuusanalytiikat

 • GDPR-yhteensopiva tietomalli ja suostumustenhallinta

 • Suomessa hostattu pilvipalvelu

 • Single-sign-on ja autentikaatioprotokollat, mm. OIDC ja SAML (suomi.fi)

 • Saavutettavuusauditoitu

 • ISMS ISO 27001 sertifioitu, säännölliset tietoturvatarkastukset

 • Liitettävissä Kannan Omatietovarantoon

 • CE-merkittävissä

Yhteistyökumppaneita

M2-IT logo
Auntie logo
Lifeclass logo
Klinik logo

Wellmo tarjoaa kaikki kuorisovellusalustan elementit

Data

Data

Mobiilisovellus

White label sovellus/palvelu

admin työkalut

Muokkaus- ja hallintatyökalu

api

developer.wellmo.com

Tulevaisuus

Tulevaisuuden ratkaisu

Hyvä järjestäjä luo rakenteet, jotka mahdollistavat omien asukkaiden tarpeiden syvenevän tuntemisen, parhaiden saatavilla olevien palveluiden järjestämisen sekä kokonaisuuden jatkuvan kehittämisen. Nykyajan digitalisoituvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa alueen kontrollissa oleva kuorisovellus on keskeinen elementti.

Kuorisovelluksen hyödyt kasvavat sitä mukaa kun digitalisaatio etenee ja alueet siirtävät toimien painopistettä hoitojonojen purkamisesta pitkäaikaissairaisiin, riskiryhmiin, jatkuviin palveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön. Tämä on laajassa mitassa mahdollista vain digivälinein. Data tulee olemaan keskeisessä roolissa älykkäämpien palveluiden aikaansaamisessa ja vaikutusten mittaamisessa. Parhaat palvelut ja käytännöt tulevat useimmiten löytymään muilta hyvinvointialueilta tai maailmalta. Kyky hyödyntää näitä tulee olemaan keskeinen edellytys vaikuttavalle toiminnalle.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä ja varaa demotapaaminen

Kuorisovelluksen ja Wellmo-alustan soveltuvuus on verifioitavissa Proof-of-Concept-hankkeella muutamassa viikossa ilman kilpailutusta. Hankkeessa tuotetaan alueen sote-sovelluksen prototyyppi.

Ajan demon esittelyä varten voit varata toimitusjohtaja Jaakko Olkkoselta:

Jaakko Olkkonen, toimitusjohtaja, perustaja

Jaakko Olkkonen

CEO, Founder
jaakko.olkkonen@wellmo.com
+358 50 482 2161