Strategisten sote-it ratkaisujen aika on nyt – asiakasrajapinta alueen hallintaan

SoTe-IT:ssä tapahtuu tällä hetkellä enemmän kuin ehkä koskaan. Sen lisäksi että hyvinvointialueet yhtenäistävät hallinnon sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, ne pyrkivät nopeasti järjestämään etäpalvelut helpottamaan akuuttia resurssipulaa ja hoitojonoja. Nyt voidaan ottaa suuria askeleita eteenpäin, mutta myös tehdä virheitä, jotka rasittavat järjestelmää vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Työterveyshuollossa yksityisten terveysjättien tarjoamista ns digiklinikoista on tullut arkipäivää. Hoitaminen on tehostunut monessakin mielessä ja asiakastyytyväisyys parantunut. Näiden pohjalta tuotteistetut julkisen sektorin digipalvelut ovat iso mahdollisuus myös hyvinvointialueille purkaa hoitojonoja ja tehostaa toimintaa. Se, miten yksityisten terveysjättien digiklinikoita hyödynnetään, on kuitenkin tarkka paikka.


Suorastaan vaarallinen tapa hyödyntää digiklinikoita on valita käyttöön pitkällä sopimuksella yhden yksityisen palveluntuottajan resurssit, sovellus ja IT infrastruktuuri – vaikkakin alueen väreissä – ja jättää rakentamatta oma infrastruktuuri asiakassegmentoinnille ja palveluohjaukselle. Jos näin tehdään, on suuri riski että:

  • Hyvinvointialue avaa ”avoimen piikin” yhdelle yksityiselle palveluntarjoajalle
  • Digiklinikalle päätyy asiakkaita, joille se ei ole oikea palvelu, esim pitkäaikaissairaat, joilla on oma hoitokontakti paikallisessa SoTe-keskuksessa
  • Alueen oma palvelutuotanto jää digitalisaation ulkopuolelle, tai siirtyy yksityisen palveluntuottajan järjestelmiin ja ohjaukseen
  • Modernin tekoälypohjaisen hoidontarpeen arvioinnin mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä
  • Itse- ja omahoidon mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä


Loppujen lopuksi ihmistyön siirtäminen tapahtuvaksi etänä tarjoaa vain lievennystä resurssipulaan ja hoitojonoihin. Asukkaiden tukeminen oman terveytensä edistäjiksi digitalisaation ja tekoälyn keinoin tarjoaa moninkertaisesti suuremman mahdollisuuden.

Yhden digiklinikka-tarjoajan mallissa toimittajalta puuttuu todelliset kannustimet edistää tekoälyn sekä itse- ja omahoidon ratkaisuja. Ja vaikka oikeanlaiset kannustimet onnistuttaisiinkin järjestämään, niin yksi toimittaja ei koskaan ole paras kaikessa. Tällöin alueelta jää käyttämättä suurin osa nopeasti kehittyvän markkinan potentiaalista.

Miten yksityisten terveysjättien digiklinikoista sitten tehdään huonon isännän sijaan hyviä renkejä? Ottamalla alueen omaan kontrolliin asiakkaiden segmentointi, palveluohjaus ja toiminnan mittaaminen. Tämä voidaan tehdä rajapinnoiltaan ja liiketoimintamalliltaan avoimella kuorisovelluksella. Kuorisovellus on alueen oma Sote-sovellus ja nettipalvelu, johon on upotettu ja integroitu alueella käytössä olevat digipalvelut, ja jossa ylläpidetään asiakassegmentointi ja palveluohjaus, sekä seurataan palveluiden käyttöä, vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

Kuorisovelluksen avulla hyvinvointialue voi tarjota asiakkailleen yhden helppokäyttöisen sisääntulon kaikkiin palveluihin ja tarkoituksenmukaisen asiakkaan omiin tarpeisiin perustuvan palveluohjauksen. Segmentointikriteereitä ovat mm. ikäryhmä, toimintakyky, asiakastyyppi (pitkäaikainen, yksittäinen jne), asuinkunta, elintavat/terveysriskit, äkilliset ja pitkäaikaissairaudet, jne. Kuorisovelluksen avulla myös segmentointiin ja ohjaukseen voidaan hyödyntää olemassa olevia, esim Digifinlandin ja Klinikin, palveluita osana saumatonta kokonaisuutta.

Kuorisovelluksen avulla alue voi siis itse päättää ketkä ohjataan ulkoistetulle digiklinikalle ja missä tilanteissa. Voidaan myös hyödyntää useampia digiklinikkatoimittajia rinnakkain. Ohjausta voidaan säätää reaaliajassa tarpeen ja toimittajien suoriutumisen perusteella. Sitä mukaa kun oman palvelutuotannon digikyvykkyydet paranevat, voidaan asiakkaita alkaa ohjaamaan niihin.

Kuorisovelluksen käyttöönotto saattaa kuulostaa vaikealta ja epämääräiseltä, mutta myös siihen löytyy markkinoilta koeteltuja valmiita ratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön kuukausissa. Käyttöönotoissa ja käytössä voivat avustaa hyvinvointialueille entuudestaan tutut toimittajat.

Yksityiset terveysjätit ja niiden digipalvelut ovat iso mahdollisuus SoTe-uudistukselle, mutta ainoastaan oikein hyödynnettyinä. Rajapinnoiltaan ja liiketoimintamalliltaan avoimien segmentointi- ja ohjausvälineiden käyttöönotto on välttämätöntä tehdä viimeistään samassa yhteydessä digiklinikkaulkoistusten kanssa. Samalla luodaan pohja palveluvalikoiman jatkokehittämiselle myös oman palvelutuotannon sekä nopeasti kehittyvän palvelu- ja teknologiamarkkinan mahdollisuuksia hyödyntäen.


Jaakko Olkkonen
Toimitusjohtaja
Wellmo

Aiheeseen liittyvät artikkelit